รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญพระเกตุขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีเบิกพระเนตรองค์พระเสรีวะ ณ วัดวังกระวอน จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญพระเกตุ
ขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีเบิกพระเนตรองค์พระเสรีวะ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๒๘ เมตร
ณ วัดวังกระวอน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000