รอง มทภ.๓ และคณะ สังเกตการณ์การตรวจเลือกฯ ประจำปี ๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภอพิชัย จว.อ.ต.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะ สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000