มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือน เม.ย.๖๐ ต่อ นขต.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมมอบใบประกาศฯ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000