รอง เสธ.ทภ.๓ และคณะ สังเกตการณ์การตรวจเลือกฯ ประจำปี ๖๐ ณ หอประชุมอำเภอเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ พันเอก จาตุรงค์ เชื้อคำฟู รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ และคณะ สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000