รอง.มทภ.๓ เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดจอมทอง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดจอมทอง หมู่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000