มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญยอดฉัตรแก้ว พระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์ศรีอินทราทิตย์ ณ วัดนาซำหวาย จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญยอดฉัตรแก้ว พระบรมสารีริกธาตุ
ขึ้นประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์ศรีอินทราทิตย์ ณ วัดนาซำหวาย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000