มทภ.๓ ผู้แทน ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง กรม ร.ฉก.ทภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์
ด้วยกระสุนจริง กรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓
ณ เนินคนดูเขาหนองคล้อ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000