มทภ.๓/ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยและการปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในพื้นที่ จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยและการปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยกรมทหารพรานที่ ๓๕ และรับฟังการบรรยายสรุป
การปฏิบัติภารกิจของหน่วย พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทกำลังพล ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
ณ กรมทหารพรานที่ ๓๕ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000