ทภ.๓ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ใน จว.พ.ล. ประจำปี ๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000