รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ทหารกองประจำการประจำปี ๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ทหารกองประจำการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีทหารกองประจำการสังกัดหน่วยในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จำนวน ๓๕๐ นาย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000