มทภ.๓ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,
สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000