มทภ.๓ เป็นประธานพิธีทักษิณานุปทาน และสวดมนต์ถวายดวงทิพยวิญญาณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระตำหนักสมเด็จฯ พระราชวังจันทน์ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีทักษิณานุปทาน และสวดมนต์ถวายดวงทิพยวิญญาณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000