มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่ จว.พ.ล. ผลัดที่ ๑/๕๘, ๑/๕๙ และ ๒/๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด
และจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ผลัดที่ ๑/๕๘, ๑/๕๙ และ ๒/๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000