ทภ.๓/กอ.รมน.ทภ.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000