มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบรถ รับ - ส่ง ผู้ป่วยให้กับ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จว.ล.ป. ณ ศูนย์พัฒนากีฬา ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบรถ รับ - ส่ง ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000