มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณเส้นทางระหว่างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตรไปเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณเส้นทางระหว่างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตรไปเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000