รอง มทภ.๓ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๖๐ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พลทหาร
และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000