มทภ.๓/ผบ.กกล.รส.ทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓/ผอ.ศป.ปส.ทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.๖๐ ต่อ นขต.ทภ.๓/กกล.รส.ทภ.๓/ศปก.ทภ.๓/ศป.ปส.ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓/
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมมอบใบประกาศฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000