รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาคมการถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำและป่าของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาคมการถอดบทเรียนความสำเร็จ
การจัดการทรัพยากรน้ำและป่าของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000