มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๐ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐
ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๓ แก่พลทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วยทหาร ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000