มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies slams ของ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies slams ของ กองทัพภาคที่ ๓ ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000