มทภ.๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานมหรรมการจัดการความรู้ของ ทภ.๓ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพล ทบ. ด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานมหรรมการจัดการความรู้
ของกองทัพภาคที่ ๓ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลกองทัพบก ด้านการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000