พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่วัดบ้านปาง อ.ลี้ จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย
ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน ๓ องค์ ที่ลานพิธีเททองชั่วคราววัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓
เฝ้ารับเสด็จ และร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งติดตามถวายปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000