ทภ.๓ ช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนและรับผลผลิต ผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓ ช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนและรับผลผลิต ผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำ และผลผลิต
มีจำนวนมาก ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกและขนส่งผลผลิต ณ ตำบลบรรทุกผลผลิต บ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ได้มอบหมายให้ พลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕/ผู้บัญชาการ กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถบรรทุกผลผลิต

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000