รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พันเอกทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทหารกองประจำการ (นักศึกษาใหม่) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000