มทภ.๓ เป็นประธานในพิธียกยอดฉัตรและทำบุญฉลองพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธียกยอดฉัตรและทำบุญฉลองพระเจดีย์
พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พร้อมด้วยวิหารพระเจ้านาคปรก ณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000