เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พลทหาร เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000