มทภ.๓ ร่วมพิธีฯ และเป็นผู้นั่งช้างเพื่ออัญเชิญพระเขี้ยวแก้ว (จำลอง) ณ วัดขวางชัยภูมิ ต.คอรุม อ.พิชัย จว.อ.ต.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ด้วย วัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดที่พระยาพิชัยดาบหักสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ปี พ.ศ.๒๓๑๕
โดยได้รับพิจารณาเป็น ๑ ใน ๙ วัด ของประเทศไทยที่รับพระราชทานพระเขี้ยวแก้ว (จำลอง) และต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากสมเด็จพระสังฆราช
ฝ่ายอัสคิริยะ ปะเทศศรีลังกา ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีฯ และเป็นผู้นั่งช้างเพื่ออัญเชิญพระเขี้ยวแก้ว (จำลอง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากที่ว่าการอำเภอพิชัย จว.อ.ต.
ไปยัง วัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ม.ล.สราลี กิติยากร พระขนิษฐา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000