ปษ.ทภ.๓ เป็นประธานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๒ ชื่อกัณฑ์ “หิมพานต์”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ด้วย สำนักปฏิบัติธรรมวัดกำแพงมณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ได้จัดให้มีเทศน์มหาชาติ พระมหาเวสสันดรชาดกประจำปี ๒๕๖๐ ทุกวันเสาร์ๆ ละ ๑ กัณฑ์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา
๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ณ บริเวณพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ กองทัพภาคที่ ๓
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขันกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๒ ชื่อกัณฑ์ “หิมพานต์” เมื่อวันที่เสาร์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยมี พลโท เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000