มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (HOP TO THE BODIES SLAMS) ของ พล.ร.๗ (ร.๗)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี
“ราชวัลลภเริงระบำ” (HOP TO THE BODIES SLAMS) ของ กองพลทหารราบที่ ๗ (กรมทหารราบที่ ๗) ณ กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000