มทภ.๓ เป็นประธานการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคมให้กับประชาชน ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคม
ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ๑๗ ภาคเหนือ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่มการเมือง กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มข้าราชการ ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น มี พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/
โฆษกกองทัพบก และ พันตรีหญิง นุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000