มทภ.๓ เป็นประธานการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับ ทภ.๓ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับกองทัพภาคที่ ๓
ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทหารกองเกียรติยศที่ดีที่สุด
เป็นตัวแทนหน่วย เข้าแข่งขันระดับกองทัพบก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000