มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน
ในพิธีการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000