มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บริเวณคลองกระเปา หมู่ที่ ๔ เทศบาลเมืองอรัญญิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา
ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บริเวณคลองกระเปา หมู่ที่ ๔ เทศบาลเมืองอรัญญิก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000