มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จว.ส.ท. ณ วัดไทยชุมพล จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓
ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000