มทภ.๓ ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๐ ปี ประจำปี ๖๐ ณ รร.จปร. จว.น.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ครบรอบ ๑๓๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000