รอง มทภ.๓ ให้เกียรติร่วมชมการประกวดและมอบถ้วยรางวัลในโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้เกียรติร่วมชมการประกวดและมอบถ้วยรางวัลในโครงการประกวด
วงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000