เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานเปิดงาน “แด่ผู้กล้าเมืองสองแควครั้งที่ ๓” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องวังธารา รร.อมรินทร์ลากูน จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดงาน “แด่ผู้กล้าเมืองสองแควครั้งที่ ๓” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นโดย ชมรมตามรอยเท้าพ่อจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและหารายได้สนับสนุนสวัสดิการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้เสียสละแก่ชาติและแผ่นดิน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000