เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วัดกำแพงมณี จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๒ วัดกำแพงมณี
ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000