มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากตัญญูกตเวทิตาสามัคคีธรรม ณ กองทุนบุญนิธิพระยาพิชัยดาบหักศาลคู่บุญบารมี สี่แยกชำบอน จว.อ.ต.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากตัญญูกตเวทิตาสามัคคีธรรม
ณ กองทุนบุญนิธิพระยาพิชัยดาบหักศาลคู่บุญบารมี สี่แยกชำบอน ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำรายได้จากการทำบุญทอดผ้าป่าไปจัดสร้างศาลคู่บุญบารมีพระเจ้าตากสินมหาราชและพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000