ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานในงานพุทธาภิเษกพระพุทธวัชรชัยบพิตร ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จว.น.ว.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานพุทธาภิเษกพระพุทธวัชรชัยบพิตร
ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000