มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการ
ในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000