มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทาง (เส้นใหม่) ขึ้นสักการะพระมหาชัยศรีสมอแคลง ณ พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทาง (เส้นใหม่) ขึ้นสักการะพระมหาชัย
ศรีสมอแคลง ณ พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย แม่ทัพภาคที่ ๓ สั่งให้ กรมทหารช่างที่ ๓
ดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง (เส้นทางใหม่) ขึ้นสักการะพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค
ผ่านทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จึงให้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000