มทภ.๓ เป็นประธานพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๕
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000