ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000