มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอกศาลาหอพระพุทธชินราชจำลอง ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอกศาลาหอพระพุทธชินราชจำลอง
ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000