รอง มทภ.๓ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิฯ ครบรอบปีที่ 22 ณ บ้านทิวะพันธุ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิ
พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ครบรอบปีที่ ๒๒ ณ บ้านทิวะพันธุ์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000