รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลในสังกัด ทภ.๓ จากบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม
จำนวน ๓,๒๐๐ ชุด และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ในสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โดย คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย)
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด พร้อมคณะ ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000