มทภ.๓ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ กองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้องสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000