มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีกำลังพล ครอบครัว และชุมชนบริเวณรอบค่าย ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โดย นางคะนึงนิจ นาสมใจ อดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการบึงพระ เป็นวิทยากรผู้แนะนำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลัก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000